نماد رمپنا از بنیادی ترین شرکت های بازار سرمایه است که با ارزش ذاتی هر سهم در حدود 5 هزار تومان هم اکنون در محدوده 2500 معامله میگردد بنظر میرسد با توجه به شکست کانال در مرحله اول این سهم تا محدوده 2816 تومان و در مرحله بعدی هدف...
سرمایه گذاری توسعه صنعتی با توجه به وضعیت تکنیکال در صورت عبور از ناحیه 9560 ریال در مرحله اول تا 13500 ریال و پس از آن تا 18870 ریال رشد خواهد کرد . حد ضرر تحلیل 8200 ریال میباشد .
نماد مادیرا با شکست کانال و تشکیل کنج صعودی به نظر میرسد با عبور از 3710 تومان هدف 6000 تومانی در سقف کانال یک مرتبه بالاتر را پیش رو دارد . حد ضرر تحلیل 3200 تومان میباشد .
  شرکت آلومینیوم ایران با نماد فایرا مدتی است که توانسته است سقف تاریخی خود را شکست دهد . و در حال پولبک میباشد به نظر میرسد هدف 21400 تومانی برای این نماد با رعایت حد ضرر 1280 تومان منطقی به نظر میرسد . وضعیت اندیکاتورها نیز در این نماد...
شرکت حفاری شمال با نماد حفاری مدتی است که رشد خوبی را آغاز کرده است . این نماد با شکست کانال میدلاین و پولبک به آن دیروز با صف خرید همراه شد.
  شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد ثعمرا در حال شکست مقاومت قدرتمند 6889 ریال میباشد در صورت تثبیت بالای این مقاومت هدف این سهم 9552 ریال میباشد . بر اساس نوع معاملات این نماد و نیم نگاهی به صورت های مالی این شرکت بنظر میرسد دستیابی به هدف...
  نماد سصوفی به دلیل رشد بیش از 50 درصدی طی 15 روز گذشته برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی بسته شد ، با نگاهی به نمودار سهم در تایم فریم ماهانه شکست سقف کانال صعودی و ناحیه مقاومتی 261.8% فیبو را مشاهده میکنیم که به نظر میرسد این نماد اهداف...
در نماد خاهن شاهد خروج قیمت از ناحیه مقاومتی ابر ایچیموکو و حرکت در کانال صعودی هستیم . انتظار رشد تا اهداف 7350 ریال و 8000 ریال در سقف کانال را داریم . حد ضرر 5560 ریالی را برای سرمایه گذاری در این نماد مد نظر داشته باشید .
در تایم فریم ماهانه حفاری در حوالی سقف کانال قرار دارد ، بنظر میرسد با عبور از 5200 ریال این سهم مجددا اهداف 5920 ریال در سقف کانال و پس از آن با شکست کانال هدف 7540 ریال را دارا میباشد . حد ضرر 4700 ریال میباشد .
بیمه دانا در تایم فریم ماهانه با شکست کانال صعودی خود و تکمیل پولبک در صورت شکست 5960 ریال آماده رشد تا اهداف 8530 ریال و پس از آن سقف کانال در حوالی 12000 ریال میباشد . حد ضرر تحلیل 5100 ریال و افق زمانی ماهانه میباشد .