سرچشمه

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مس سرچشمه-نماد سرچشمه 99/02/10

سرچشمه با توجه به شکست کانال اول ، سقف کانال بعدی در 2500 را در پیش دارد. حد ضرر تحلیل 1000 تومان می باشد.
ونفت

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت نفت-نماد ونفت 99/02/10

با توجه یه شکست کانال صعودی و اتمام پولبک به آن ، اهداف سهم به ترتیب 1814 و 3000 تومان خواهد بود. حد ضرر تحلیل...
تحلیل تکنیکال صنعت پالایشی

بررسی تکنیکال صنعت پالایشی -99/02/07

مدتی است که تقاضای بسیار پر قدرتی را در صنعت پالایشی مشاهده میکنیم به گونه ای که از اول اردیبهشت تا کنون ورود نقدینگی 1312 میلیارد تومانی را توسط حقیقی ها به این صنعت شاهد بودیم ، با توجه به شرایط فوق نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل و نمادهای پالایشی می اندازیم
تحلیل تکنیکال پتروشیمی جم

تحلیل تکنیکال پتروشیمی جم- 99/02/06

نماد پتروشیمی جم یکی از بنیادی ترین شرکت های گروه پتروشیمی است که با پشت سر گذاشتن ناحیه 2171 تومان هدف 4192 تومانی را...
رمپنا

تحلیل تکنیکال مپنا، نماد رمپنا – 99/02/06

نماد رمپنا از بنیادی ترین شرکت های بازار سرمایه است که با ارزش ذاتی هر سهم در حدود 5 هزار تومان هم اکنون در...
وتوصا

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توسعه صنعتی، نماد وتوصا-99/02/06

سرمایه گذاری توسعه صنعتی با توجه به وضعیت تکنیکال در صورت عبور از ناحیه 9560 ریال در مرحله اول تا 13500 ریال و پس...
مادیرا

تحلیل تکنیکال مادیران، نماد مادیرا- 99/02/06

نماد مادیرا با شکست کانال و تشکیل کنج صعودی به نظر میرسد با عبور از 3710 تومان هدف 6000 تومانی در سقف کانال یک...
تحلیل تکنیکال فایرا

تحلیل تکنیکال آلومینیوم ایران 1399/01/25

  شرکت آلومینیوم ایران با نماد فایرا مدتی است که توانسته است سقف تاریخی خود را شکست دهد . و در حال پولبک میباشد به...
حفاری شمال

تحلیل تکنیکال حفاری شمال 1399/01/25

شرکت حفاری شمال با نماد حفاری مدتی است که رشد خوبی را آغاز کرده است . این نماد با شکست کانال میدلاین و پولبک به آن دیروز با صف خرید همراه شد.
ثعمرا

تحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد 1399/01/25

  شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد ثعمرا در حال شکست مقاومت قدرتمند 6889 ریال میباشد در صورت تثبیت بالای این مقاومت هدف این...