صفحه اصلی گزارشات گزارشات هفتگی

گزارشات هفتگی

گزارشات اخر هفته بازار سرمایه

گزارش هفتگی بازار بورس 99/01/28 در هفته جاری بورس اوراق بهادار، شاهد ورود نقدینگی 8562 میلیارد تومانی توسط سرمایه گذاران حقیقی بودیم که با افزایش 48 هزار واحدی و  رشد 1/8 درصدی ، شاخص کل وارد کانال 645 هزار شد. در آغازین روز هفته،  شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد...
گزارش هفتگی بازار بورس مورخ 99/01/21 در هفته جاری شاخص کل با رشد 49450 واحدی رشد خیره کننده 9 درصدی طی یک هفته را به ثبت رساند ، طی این هفته رقم 5802 میلیارد تومان به طور خالص انتقال مالکیت حقوقی به حقیقی را شاهد بودیم ....