بیشترین افت قیمت نسبت به ماکزیمم قیمت تاریخی در صنایع به تفکیک نمادها به شرح زیر می باشد. نمادهایی که مقدار صفر دارند هم اکنون در سقف تاریخی خود قرار دارند و افت قیمتی را تجربه نکردند.
بورس اوراق بهادار تهران روز جاری را با افت 6776 واحدی پشت سر گذاشت . شاخص کل هموزن و فرابورس نیز به ترتیب افت 2692 و 92 واحدی را به ثبت رساندند . در روز جاری شاهد معاملاتی به ارزش 15500 میلیارد تومان بودیم و همچنین 2249 میلیارد تومان نقدینگی به طور خالص توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد .
در این هفته شاخص کل ضمن رشد 60 هزار واحدی موفق شد مقاومت 1850 هزار واحدی را بشکند، اگر چه شاهد عرضه  9100 میلیارد تومانی حقوقی ها بودیم اما معتقدیم با تکمیل پولبک به این محدوده بار دیگر شاخص کل میتواند تا حوالی 2370 هزار رشد کند.
در آخرین روز تیر ماه سال جاری شاهد افت 8642 واحدی شاخص کل و معاملاتی به ارزش 21300 میلیارد تومان بودیم . منفی بودن 4861 واحدی شاخص هموزن و 179 واحدی فرابورس نیز نشان از جو فروش حاکم بر بازار طی روز جاری دارد .
بورس اوراق بهادار تهران با معاملاتی به ارزش 19100 میلیارد تومان و 59770 واحد رشد توانست مقاومت اصلی خود در محدوده 1850000 واحد را بشکند . نمادهای شپنا، فارس و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند . در روز جاری شاهد تزریق خالص نقدینگی 3142 میلیارد تومانی توسط حقیقی ها بودیم . مدتی است که در بازار سرمایه شاهد عرضه های سنگین حقوقی ها هستیم به گونه ای که طی سیزده روز کاری گذشته شاهد 26500 میلیارد تومان عرضه توسط حقوقی ها بودیم .
بورس اوراق بهادار تهران در روز جاری با معاملاتی به ارزش 17783 میلیارد تومانی اگرچه با رشد 22777 واحدی شاخص همراه بود اما فشار عرضه ها نیمه دوم بازار اکثر نمادها را تا صف فروش پیش برد و دلیل مثبت شاخص کل عرضه سهم های بزرگ در صفوف خرید...
امروز شاخص کل علیرغم فشار عرضه ها با رشد 9274 واحدی همراه بود . ارزش معاملات امروز بازار بورس اوراق بهادار تهران از مرز 20 هزار میلیارد تومان عبور کرد . شاخص کل هموزن و فرابورس نیز به ترتیب با افت 3519 و 48 واحدی همراه بود . نمادهای فولاد ، فارس و فملی بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل، وامید و رمپنا بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را داشتند .
بورس اوراق بهادار تهران با معاملاتی به ارزش 19 هزار میلیارد تومان رشد 71 هزار واحدی را به ثبت رساند و با ثبت سقفی جدید وارد کانال یک میلیون هشتصد هزار واحدی شد . شاخص کل هموزن و فرابورس به ترتیب 14615 و 565 واحد رشد را به ثبت رساند .
بورس اوراق بهادار تهران با توجه به عرضه های آخر وقت چهارشنبه هفته گذشته،  امروز را با صفوف فروش آغاز کرد. اگرچه سیستم ها با مشکلات فراوان همراه بود و سفارشات با نیم ساعت تاخیر به هسته معاملات ارسال میشد اما به لطف بستن معاملات نمادهای بزرگ و کاهش ترافیک هسته معاملات صفوف فروش یکی بعد از دیگری برداشته شد و تقاضا در اکثر سهم ها باعث رشد تا درصد های مثبت و صف خرید شد .
در هفته ای که گذشت شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رشد 140 هزار واحدی بازدهی تقریبی 9 درصدی را ثبت کرد.