بازار بورس در سال 99

جریان نقدینگی

با توجه به این که خالص ورود خروج نقدینگی حقیقی ها مهمترین پارامتر اجماع جمعی در خصوص جهت بازار بورس میباشد فرض بر آن میگذاریم که خالص ورود خروج نقدینگی حقیقی ها تعیین کننده جهت بازار در سال آتی خواهد بود . همانگونه که در تحلیل قبل پیشبینی کردیم  ریزش های شاخص کل پس از ترور سردار قاسم سلیمانی ( 384.000 واحد تا 355000 واحد ) با رشد پر قدرت 200 هزار واحدی پس از آن و ورود نقدینگی 17359 میلیارد تومانی حقیقی ها همراه شد و شاخص کل رکورد 555293 هزار واحد را ثبت کرد . اما با اعمال دامنه نوسان دو درصدی و لغو آن و در پی اعلامیه سازمان بورس مبنی بر آن که بازدهی های بازار سرمایه با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد ، حال روز بازار برای نیمه دوم اسفند چندان جالب نبوده است و شاخص کل افت 60 هزار واحدی را ثبت کرده است . برای پیش بینی بازدهی بازار بورس در سال آتی بار دیگر به نمودار خالص ورود خروج نقدینگی حقیقی ها نگاهی میاندازیم

با بررسی روند تاریخی رشد ها و افت ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ حرکات کلی بازار به طبقات زیر طبقه بندی میشود :
از تاریخ ۱۸ اردیبهت تا ۹ مهر ماه ۱۳۹۷ رشد اول بازار بورس با ورود 5916 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ها و رشد ۱۱۱ درصدی شاخص کل اتفاق افتاد و شاخص به ۱۹۷۰۰۰ واحد رسید .

از تاریخ ۹ مهر تا ۲۹ دی ۱۳۹۷ با خروج 1825 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ها معادل ۳1درصد نقدینگی وارد شده در رالی صعودی پیشین ، افتی ۲۱٫۵ درصدی در شاخص کل را شاهد بودیم و شاخص کل به سطح۱۵۴٫۵۵۰ واحد رسید

از تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ با ورود نقدینگی جدید 1305 میلیارد تومانی شاخص کل رشدی ۴۶ درصدی را ثبت کرد و به عدد ۲۲۶٫۹۵۲ رسید .

از تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازار با خروج 787 میلیارد تومانی معادل 60 درصد نقدینگی ورودی در رالی صعودی قبلی همراه شد و شاخص کل از ۲۲۶هزار واحد تا ۲۰۳ هزار واحد افت کرد .

از تاریخ ۲۴ اردیبهشت تا ۱۱ دی ۱۳۹۸ بازار مجموعا 11000 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ها را به خود جذب کرد . این در حالی است که دراین میان در مقطعی ۴۰ روزه علیرغم جذب نقدینگی 620 میلیارد تومانی شاخص کل رشدی نداشت و از محدوده ۳۳۰ تا ۳۰۱ هزار واحد افت کرد ، اما پس از آن تا ۳۸۴ هزار واحد رشد کرد .
از تاریخ 11 دی تا 21 دی ۱۳۹۸ با خروج 3882 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ها معادل 35 درصد نقدینگی وارد شده در رالی صعودی پیشین ، شاخص کل با افتی 7.5 درصدی از 384934 واحد تا 355946 واحد افت کرد .
از تاریخ 21 دی تا 21 اسفند ۱۳۹۸ ورود نقدینگی 721 میلیارد تومانی را علیرغم افت 60 هزار واحدی شاخص کل شاهد بودیم .

با توجه به عدم خروج نقدینگی از بازار انتظار رشدی دیگر برای بازار سرمایه را متصور هستیم . در کنار بررسی نقدینگی حقیقی ها باید نگاهی هم به ریزش کامودیتی ها در بازار های جهانی داشت که درصورتی که ادامه دار باشد این افت ها بر بازار کشور ما تاثیر منفی خواهد گذاشت . با توجه به اینکه ریزش بازار های جهانی در اثر بیماری کرونا بوده است و بنظر میرسد داروی این بیماری بزودی منتشر شود انتظار داریم با برطرف شدن بحران بیماری کرونا قیمت های جهانی نیز به حالت قبل برگردند و انتظار رکود بلند مدت در بازارهای جهانی نداریم . در کنار همه این تحلیل ها نیم نگاهی نیز به تحلیل تکنیکال شاخص کل میاندازیم .

شاخص کل

با نگاه تکنیکال شاخص کل به سقف کانال کوتاه مدت خود رسیده است و از این محدوده میتوان انتظار حمایت و رشد تا محدوده 570 هزار واحد و پس از آن 833 هزار واحد را داریم با حد ضرر 420 هزار واحد . بنابر این برای سال 1399 رشد 68 درصدی شاخص کل را پیشبینی میکنیم .

ارسال یک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید