گزارش بیشترین افت قیمت نماد ها به تفکیک صنایع 99/05/06

گزارش بیشترین افت قیمتی نماد ها

 

بیشترین افت قیمت نسبت به ماکزیمم قیمت تاریخی در صنایع به تفکیک نمادها به شرح زیر می باشد.

نمادهایی که مقدار صفر دارند هم اکنون در سقف تاریخی خود قرار دارند و افت قیمتی را تجربه نکردند.

📌این نمودارها  صرفا جهت بررسی نمادهای با بیشترین افت ارایه میگردد.

محاسبات با قیمت آخرین معامله 5 مرداد صورت گرفته است :

زراعت

ارسال یک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید